Diensten

menselijke maat & resultaat!

Als begeleidingskundige ben ik een adviseur en begeleider van het proces. Processen – individueel, groeps- of organisatiebrede – zijn vaak complex. Bij een organisatie in transitie staan vanzelfsprekendheden rond bijvoorbeeld de organisatiestructuur en -cultuur, maar ook het eigenaarschap op het spel.

Ik tover geen snelle oplossing uit mijn hoed, omdat ik geloof dat een dergelijke complexiteit aandacht op maat en zorgvuldigheid behoeft.  Wel kan ik je bieden dat je  een beter zicht krijgt op wat zich nu precies afspeelt in zo’n complexe situatie, waardoor er meer grip en draagvlak ontstaat hierop te anticiperen. Ik ga daarom ook graag mét jou en de betrokkene(n) in gesprek over het probleem dat speelt en antwoorden die daarop gegeven kunnen worden.

Mijn werk valt uiteen in 3 diensten, die overigens ook met elkaar overlappen.